Hội thảo Khởi nghiệp CN Y tế

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 17:00
  • Địa điểm: Ariyana Convention Centre - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Công nghệ y tế là một lĩnh vực yêu cầu sự đầu tư, phát triển mạnh mẽ để đảm bảo cho sự vươn lên của kinh tế - xã hội Việt Nam, hòa nhập với kinh tế thế giới. Những năm gần đây, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ y tế đã được tiếp cận, bắt đầu có những bước tiến dài và tầm nhìn sâu rộng. Với mục đích thảo luận những kinh nghiệm để phát triển công ty khởi nghiệp sáng tạo thành công, kinh nghiệm đầu tư cũng như vấn đề xung quanh tiềm năng ứng dụng công nghệ vào nền y học Việt Nam,... hội thảo chuyên đề phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ y tế được tổ chức vào ngày 30.11.2018 tại trung tâm hội nghị Ariyana Convention Centre

Hội thảo chuyên đề phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ y tế

- Thời gian: 13h00 - 17h00 ngày 30/11/2018

- Địa điểm: Phòng hội trường tầng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE, Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 

- Quy mô: Khoảng 60 - 80 đại biểu.

- Thành phần tham dự: Đại diện các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, một số Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp sáng tạo, ...

- Nội dung: Thảo luận những kinh nghiệm để phát triển công ty khởi nghiệp sáng tạo thành công, kinh nghiệm đầu tư cũng như vấn đề xung quanh tiềm năng ứng dụng công nghệ vào nền y học Việt Nam,...

Thời gian

Nội dung

13h00 – 13h15

Khái quát ảnh hưởng của công nghệ 4.0 đến y tế và giới thiệu diễn giả, khách mời

13h15 – 13h30

Hiện trạng áp dụng công nghệ 4.0 vào y tế trên thế giới

13h30 – 13h45

Hiện trạng áp dụng công nghệ 4.0 vào y tế tại VN

13h45 – 13h55

Khó khăn thách thức phát triển sản phẩm khoa học công nghệ vào lĩnh vực y tế

13h55 – 14h05

Đề xuất để khắc phục khó khăn trên

Làm thế nào để Bộ Y Tế đánh giá được một sản phẩm CN được đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực y tế

14h05 – 14h20

Đối với bác sĩ, CN có những tác dụng hữu ích như thế nào?

Khó khăn của bác sĩ trong tiếp cận và triển khai sử dụng CN y tế

14h20 – 14h30

Cảm nhận của Mrs. Sandrine về tiềm năng của việc áp dụng CN vào y tế của Việt Nam và lời khuyên của bà

14h30 – 14h45

Mô hình bác sĩ gia đình

13h45 – 15h00

Một sản phẩm tiêu biểu của Ecomedic

15h00 – 15h30

Giải lao

15h30 – 17h00

1. Giới thiệu về Doanh nghiệp của anh/chi
2. Lý do nào anh/chị có ý tưởng khởi nghiệp từ lĩnh vực này
3. Những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp và cách giải quyết như thế nào?
4. Hình thức truyền thông để Bác sĩ tiếp cận được với công nghệ tiên tiến nhất?
5. Thị trường CN y tế hiện nay đã có quá nhiều sản phẩm, liệu còn tiềm năng cho các startup đi sau?

Chuyên gia công nghệ:
1. Hạn chế của Việt Nam ở lĩnh vực Công nghệ, khắc phục bằng cách nào
2. Các hình thức chuyển giao công nghệ hiện nay
3. Trình độ công nghệ của các bệnh viện tại VN hiện nay có đáp ứng được định hướng y tế 4.0
4. Cho ý kiến về quan điểm: Đầu tư cho CN y tế quá tốn kém

 

1
Thông báo