Hội thảo về khai phá cơ hội cho tăng trưởng, lợi nhuận và tạo ra tác động – Đầu tư qua lăng kính giới

  • Ngày bắt đầu: 01/12/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 01/12/2018 09:15
  • Địa điểm: Ariyana Convention Centre - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Tiềm năng phương pháp tiếp cận "đầu tư qua lăng kính giới" ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, do đó cần khai phá cơ hội để mở rộng tăng trưởng , lợi nhuận và tạo ra những tác động tích cực theo phương pháp này. Hội thảo sẽ đi vào phân tích, thảo luận chi tiết các vấn đề xoay quanh việc đầu tư thông qua lăng kính giới - một vấn đề còn nhiều mới mẻ.

-Thời gian: 08h00 – 09h30 ngày 01/12/2018

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 2

- Quy mô: khoảng 60-80 đại biểu.

- Lịch trình:

08h00 – 08h15:    Đón khách và giới thiệu về hội thảo
08h15 – 09h15:    Thảo luận bàn tròn: Đánh giá tiềm năng và giải pháp thực hiện theo phương pháp tiếp cận “đầu tư qua lăng kính giới” tại Việt Nam 
09h15 – 09h30:    Hỏi đáp giữa khán giả và khách mời

 

 

 

1
Thông báo