Hội thảo: "Chuyển đổi số giáo dục: Thách thức và kỳ vọng"

Thời gian dự kiến diễn ra: 8:30 - 17:00 ngày 3/12/2021
Hình thức tổ chức: Online trên nền tảng ZOOM


Nằm trong khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2021, hội thảo “Chuyển đổi số Giáo dục: Thách thức và kỳ vọng” là sự kiện tiếp theo do làng Công nghệ giáo dục tổ chức nhằm giúp cho hệ thống giáo dục của Việt Nam và Quốc tế hợp tác, gắn kết bền vững thích ứng và chuyển đổi mô hình, phương pháp giáo dục trong bối cảnh dịch Covid 19 phức tạp và kéo dài.


Nội dung hội thảo diễn ra với 2 phiên thảo luận chính:
- Phiên sáng 8h30-11h30: “Chuyển đổi số giáo dục: Thách thức và Kỳ vọng”
- Phiên chiều 14h - 16h: Tọa đàm Techfest TechForStudy : Công nghệ và Phong cách dạy mới trong Blended Learning

Đăng ký tại đây

Thông báo