Hội thảo công nghệ tài chính

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 17:00
  • Địa điểm: Phòng chiếu phim, tầng 2, Cung quy hoạch

- Thành phần: Các startup, nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia, trường đại học, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

1
Thông báo