Hội thảo Công nghệ tiên phong

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 17:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 5, tầng 1, Cung quy hoạch

- Thành phần: Các startup, nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia, trường đại học, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Hoạt động

14.00 - 14.20

Sức mạnh công nghệ ABCD mở ra nguồn doanh thu tỷ đô cho các doanh nghiệp (AI-Blockchain-Cloud-Data)

14.20 - 14.40

Các sáng kiến thành phố thông minh có thể khai mở các Kỳ lân công nghệ tại Việt Nam như thế nào?

14.40 - 15.00

Việt Nam - Điểm đến của công nghệ mới nổi?

15.00 - 15.40

Toạ đàm: Giải phóng tiềm năng Việt Nam bằng các chiến lược xây dựng hệ sinh thái

15.40 - 16.00

Vai trò của các bên liên quan trong thúc đẩy khởi nghiệp tạo tác động xã hội?

Thành phần tham gia thảo luận:

  1. Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng, Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp, MOST
  2. Cục trưởng, MOET
  3. VCCI
  4. Đại diện các quỹ đầu tư tác động 
  5. Đại diện 1 startup

16.00 - 16.20

Giải lao

16.00 - 16.20

Thành phố thông minh và các phát kiến đổi mới tại Đài Loan

16.20 - 16.40

Thành phố thông minh và Chuyển đổi số tại Singapore và Israel

16.40 - 16.55

Vận dụng sức mạnh của Công nghệ Sâu, Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu

16.55 - 17.30

Toạ đàm: Thành phố thông minh và Chuyển đổi số tại Việt Nam: nên bắt đầu từ đâu?

1
Thông báo