Làng Công nghệ Tiên phong: Hội thảo Công nghệ Tiên phong: Dẫn lối tương lai

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 14:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Phòng 108, Toà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: http://bit.ly/frontier2020

Hội thảo Công nghệ Tiên phong: Dẫn lối tương lai

1. Đơn vị tổ chức
Làng Công nghệ Tiên phong TECHFEST VIETNAM 2020

2. Ý nghĩa hội thảo
Công nghệ tiên phong (frontier tech) là giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của công nghệ hiện đại. Công nghệ tiên phong chính là nơi giao thoa giữa tư duy tiến bộ cấp tiến và việc triển khai trong thế giới thực.

3. Mục tiêu hội thảo
Khám phá và trình bày các case study khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam để mang đến cho khán giả cái nhìn về tương lai.

4. Chi tiết hội thảo

 

 

Nội dung

 

Check-in và giao lưu khách mời

 

Chia sẻ từ YellowBlocks

 

Phần 1: Toàn cảnh thế giới

 

Phần 2: Điều nổi bật ở Việt Nam

 

Phần 3: Phiên thảo luận – Công nghệ Tiên phong – Hiện tại Tương lai?

Thông báo