Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

1. Đơn vị tổ chức
Abivin - startup công nghệ cung cấp nền tảng Tối ưu Logistics cho doanh nghiệp. Quán quân Cuộc thi Techfest Vietnam 2018 và Quán quân Cuộc thi Startup World Cup 2019

2. Mục đích
-  Mang lại kiến thức bổ ích cho cộng đồng về việc đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ trong hoạt động Logistics
- Tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm cho Bộ ngành, Doanh nghiệp, Cá nhân,...

3. Chi tiết chương trình

Thời gian

Nội dung

8:20 – 8:35

Check-in

8:35 8:45

Giới thiệu chương trình

8:45  9:05

Keynote

9:05 9:20

Nghỉ giải lao

9:20 10:00

Thảo luận: Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Giới thiệu chương trình và diễn giả

Bối cảnh thị trường

Thách thức và cơ hội cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt

Đổi mới sáng tạo, có phải là giải pháp hiệu quả để bứt phá?

Doanh nghiệp Việt bắt tay vào đổi mới sáng tạo như thế nào?

10:00 – 10:15

Q&A

10:15 10:20

Tổng kết chương trình

Thông báo