Hội thảo: "Đúng người - Đúng việc - Đúng giá trị"

Khung chương trình

Thời gian 

Nội dung 

Phần I 

Phần lễ (phần chào đón)

08h00 ÷ 08h15 

Giới thiệu video về Làng 

08h15 ÷ 08h20 

Khai mạc và tuyên bố lý do, giới  thiệu đại biểu 

08h20 ÷ 08h25 

Đại diện Làng phát biểu 

08h25 ÷ 08h30 

Đại diện khối DN phát biểu

08h30 ÷ 08h35 

Đại diện BTC sự kiện phát biểu 

Phần II 

Chương trình

08h35 ÷ 09h30 

Các Diễn giả chia sẻ

09h30 ÷ 09h35 

Thảo luận tại hội trường 

15-20 phút 

Nghỉ giữa giờ 15-20 phút 

09h55 ÷ 10h15 

Điểm lại các vấn đề về chủ đề: Đúng  người - Đúng việc - Đúng giá trị 

10h55 ÷ 11h05 

Trải nghiệm; kết nối; (DN sẽ tương  tác kết nối thử nghiệm với sinh viên)

Phần III 

11h05 ÷ 11h15

Tổng kết 

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường.

Thông báo