Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại Trường Đại học, Viện nghiên cứu"

 

Thời gian: 08:00 - 12:00, ngày 03/12/2021

 

Hình thức: Trực tiếp tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Trực tuyến trên Zoom

 

Đăng ký tham dự: https://techfest247.com/event/registration

 

Nhằm hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động nghiên cứu triển khai tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, đồng thời đem lại những thông tin giá trị, những trao đổi sôi nổi, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo ba miền “Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động khai thác tài sản trí tuệ tại Trường Đại học, Viện nghiên cứu".

 

---------------------------
TECHFEST VIETNAM 2021: Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai
Website: techfest.vn
Email: info@techfest.vn
Hotline: +84336138156 (Ms. Quỳnh Trang)

Thông báo