Hội thảo Kết nối nguồn lực và giải pháp truyền thông để phát triển doanh nghiệp KNST trong lĩnh vực nông nghiệp

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 17:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 6, tầng 1, Cung quy hoạch

- Thành phần: Các startup, nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia, trường đại học, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Hoạt động

13h45-14h00

Đón tiếp, giới thiệu đại biểu/ Guests welcoming Giới thiệu về Làng công nghệ Nông nghiệp và Chủ đề của Hội thảo

14h00 -15h00

Mua bán và sáp nhập trong Nông nghiệp

15h00 – 15h20

Kinh nghiệm thế giới: Giải pháp nâng cao thương hiệu và mareketing cho startup

15h20-15h40

Kinh nghiệm trong Việt Nam: Giải pháp Marketing cho start-up Nông nghiệp

15h40-16h10

Tọa đàm về Marketing, truyền thông trong khởi nghiệp Nông nghiệp

Thành phần:

1. Aron - CEO, Founder of HATCH VENTURES Vietnam.

2. Ông Đàm Quang Thắng - Trưởng làng Nông nghiệp

16h10-16h30

Bế mạc, tặng hoa và chụp ảnh với đại biểu, khách mời

1
Thông báo