Hội thảo kết nối Startup và tập đoàn

  • Ngày bắt đầu: 01/12/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 01/12/2018 09:15
  • Địa điểm: Ariyana Convention Centre - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hội thảo kết nối Startup và tập đoàn

1
Thông báo