Hội thảo Kết nối viện trường và doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 11:30
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 6, tầng 1, Cung Quy hoạch

- Thành phần: Đại diện các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, Đại diện các địa phương, các Trường đại học, các startup, doanh nghiệp…

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

 

8:00 - 8h:30

Đón tiếp đại biểu

8:30 - 8:40

Nội dung  

 

Đón tiếp đại biểu

 

Khai mạc

 

Bài phát biểu

 

Edtech: Thực trạng, tiềm năng thị trường và xu thế

(Lê Thu Hà, FIIS)

 

 

 

Bài phát biểu

8:40 - 8:55

Edtech: Thực trạng, tiềm năng thị trường và xu thế

(Lê Thu Hà, FIIS)

8:55 – 9:10

Công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) điểm hội tụ của Chuyển đổi số

(Pedro Paez, Chuyên gia của Amazon Web Services)

9:10 – 9:25

Innovative Education and Training Programs for Startups in the Digital Economy Era

(Kriengkrai Bhuvanij, IBM)

9:25 - 9:40

Mô hình vườn ươm

(Lê Thu Hà, FIIS/ Chuyên gia ngoài

9:40 - 9:50

Lễ ký kết hợp tác CLB  NSSC-Viện trường - Doanh nghiệp

10h05 - 11h20

Tọa đàm: Giải pháp về Mô hình kết nối Viện, trường - doanh nghiệp thúc đẩy KN ĐMST

Nội dung, thành phần:

Kết nối viện trường - doanh nghiệp để thúc đẩy khởi nghiệp và Edtech (Mr. Hưng)

Chia sẻ kinh nghiệm thành công của 1 viện trường điển hình về liên kết viện trường - doanh nghiệp trong việc thúc đẩy khởi nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và ứng dụng Edtech (Nguyễn Trung Dũng/Mr. Hiệp, BKHolding)

Thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ một cách chuyên nghiệp (Đoàn Thu Trang, Questel Singapore Pte. Ltd)

 

Đánh giá cơ hội khởi nghiệp từ giải pháp công nghệ/ Các chính sách Quỹ NATIF-MOST (TS. Chử Đức Hoàng)

 

Mô hình vườn ươm trong trường đại học (Ms. Hà)

11:20 - 11:30

Bế mạc

1
Thông báo