Hội thảo Kết Nối Việt Nam - Silicon Valley

Hội nghị kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Kết Nối Việt Nam - Silicon Valley

1. Nội dung hội thảo
- Kết nối Việt Nam - Kết nối Silicon Valley - Kết nối Thế Giới
- Giao thao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia từ Việt Nam và Silicon Valley trong bố cảnh Covid-19; góp phần xây dựng Việt Nam giàu, mạnh, và bền vững.


2. Chi tiết hội thảo

Thời gian

Chương trình

8:00 - 8:15

8:15 - 8:30

8:30 - 9:30

9:30 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 12:00

Đăng ký đại biểu và khai mạc diễn đàn

Tại sao Silicon Valley?

Tương lai của công việc: Sự trỗi dậy của Nomad

Xu hướng đầu tư giữa Đông với Tây

Cách xây dựng sản phẩm phù hợp với thị trường

Gọi vốn từ A đến Z

Từ khởi nghiệp đến mở rộng quy mô

Xu hướng & cơ hội ở Việt Nam trong thời kỳ hậu Covid 19

Thông báo