Hội thảo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019 - Cơ hội, thách thức và giải pháp để phát huy lợi thế

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 12:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 5, tầng 1, Cung Quy hoạch, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh

- Đại diện các Trường Đại học, Cao đẳng;

- Đại diện các BA quốc tế; BA Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN các địa phương

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

08h30 – 9h00

Đón đại biểu

09h00 – 09h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h15 – 09h30

Phát biểu đề dẫn 1: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020: Nắm bắt cơ hội để phát triển

(Bà Thạch Lê Anh – Chủ nhiệm Đề án Thương mại hóa theo mô hình thung lũng Silicon)

09h30 – 09h45

Phát biểu đề dẫn 2: VSVA: 5 năm nhìn lại và các kỳ vọng tương (Ông Huy Phạm – VSVA)

09h45 – 10h00

Phát biểu đề dẫn 3: Bước phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam 2019 dưới con mắt nhà đầu tư

(Mr Gibs – Nhà đầu tư thiên thần/Mr Shawn – Quỹ SM Sino/Mr DC Choi)

10h00 – 10h15

Teabreak

10h15 – 10h25

Truyền thông và xây dựng cộng đồng - Giải phát kết nối và hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương

(Công ty truyền thông Reidius)

10h25 – 11h25

Toạ đàm “Phát triển khởi nghiệp tại địa phương: cơ hội, thách thức và giải pháp”

Thành phần tham gia tọa đàm: Đại diện Sở KHCN Nghệ An, Đại diện BQLDA SME Trà Vinh, Đại diện Sở KHCN Cần Thơ, Sở KH&CN TP.HCM

11h25 – 11h30

Phát biểu tổng kết hội thảo

1
Thông báo