Hội thảo Khởi nghiệp CN tài chính

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 12:00
  • Địa điểm: Ariyana Convention Centre - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

 

Công nghệ tài chính là lĩnh vực ngày càng được nhiều người quan tâm, tìm hiểu và muốn thử sức. Bức tranh hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tình hình phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này cần được chia sẻ, trình bày, làm rõ với những người quan tâm. Buổi hội thảo sẽ thảo luận kinh nghiệm để phát triển và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực    tài chính, chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công chiếm lĩnh thị trường trong nước, quốc tế, ..

Hội thảo chuyên đề phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính

- Thời gian: 08h00 - 12h00 ngày 30/11/2018

- Địa điểm: Phòng hội trường tầng 2.

- Quy mô: Khoảng 80 - 100 đại biểu

- Thành phần tham dự: Đại diện các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, một số Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư, chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp, ... 

- Nội dung: Thảo luận kinh nghiệm để phát triển và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính. Chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công chiếm lĩnh thị trường trong nước, quốc tế, ...

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

09h00 – 09h10

Khai mạc và giới thiệu về Làng công nghệ tài chính

09h10 – 09h30

Báo cáo về tình hình khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech tại Việt Nam

09h30 – 09h50

Báo cáo tham luận 2: Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát triển lĩnh vực fintech trong bối cảnh 4.0 tại Việt Nam

09h50 – 10h10

Báo cáo tham luận 3: Vai trò và mối quan hệ của doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp startups Fintech

10h00 – 10h30

Giải lao

10h30 – 10h50

Báo cáo tham luận 4: Fintech regional case study: P2P  Lending Platform

10h50 – 11h10

Báo cáo tham luận 5: Câu chuyện Fintech Việt Nam: Viettelpay

11h10 – 12h00

Tọa đàm: Fintech – Develop a healthy startup ecosystem for Fintech VN

1
Thông báo