Hội thảo Khởi nghiệp tạo tác động xã hội gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững

 • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 14:00
 • Ngày kết thúc: 05/12/2019 18:15
 • Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

Thời gian

Nội dung

Diễn giả

14:00-

14:10

Phát biểu Khai mạc

Ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam (dự kiến)

Bà Caitlin Wiesen- Đại diện

thường trú, UNDP Việt Nam

14:10-

14:25

Keynote- Bài phát biểu chính: Khởi nghiệp tạo tác

động xã hội: mô hình kinh doanh bền vững cho

tương lai

Vũ Anh Tú, Đồng sáng lập, Noir- Journey of Sense, Công ty cổ phần An Việt Nam

14:25-

14: 40

Chia sẻ khái niệm Khởi nghiệp tạo tác động xã hội, huy động thanh niên tham gia khởi nghiệp tạo tác động xã hội: Câu chuyện từ 4 tỉnh thành đã tổ chức Đối thoại chính sách cấp tỉnh: Hà Nội, Quảng Ninh,

Huế, Phú Yên

Phan Hoàng Lan, Head of Exploration,

Accelerator Lab, UNDP Việt Nam

14:45-

14:55

Tea break, kết hợp với Thảo luận lấy trí tuệ cộng

đồng sử dụng Slido

 

15:10-

16:00

Panel discussion: Vai trò của các bên liên quan trong

thúc đẩy khởi nghiệp tạo tác động xã hội?

Panel 1: Đại diện chính phủ các quốc gia: Việt Nam, Thụy Điển và Đức

Panel 2: Đại diện các nhà đầu tư và đơn vị ươm tạo

Panel ‘1:

 • Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng, Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ
 • Ông Bùi Văn Linh - Vụ

trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác Học sinh sinh viên, Bộ GDĐT

 • TS. JoaKim Appelquist, Phó Tổng Giám đốc, Cơ quan đổi mới sáng tạo Thụy Điển Vinnova, Trưởng ban Đổi mới sáng tạo quốc tế
 • Ông Sebastian Paust - Tham tán thứ nhất, Trưởng Bộ phận hợp tác phát triển, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức

Panel 2:

 • Ông Bùi Quang Huy- Giám

đốc Chi nhánh kiêm Đại

 

 

diện CITI Foundation tại Việt Nam

 • Ông Eddie Thái, General Partner, 500 StartUps Việt Nam
 • Bà Yen Do,Associate, Patamar Capital Việt Nam
 • Ông Trần Thọ Đạt, Chủ tịch, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Bà Andrea Skinner, ANDE, Khu vực Nam và Đông Nam Á

 

Điều phối thảo luận: UNDP

16:00-

16: 20

Hỏi đáp

 

16:20-

16:30

Ra mắt chương trình hỗ trợ Khởi nghiệp tạo tác

động xã hội, Doanh nghiệp tạo tác động xã hội của UNDP Việt Nam

UNDP Việt Nam

16:30

Tổng kết và kết thúc chương trình

 

 

1
Thông báo