Đại hội mạng lưới sáng kiến cố vấn khởi nghiệp Việt Nam

  • Ngày bắt đầu: 01/12/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 01/12/2018 09:15
  • Địa điểm: ARIYANA CONVENTION CENTRE - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hội thảo kinh nghiệm xây dựng cơ sở ươm tạo/tổ chức thúc đẩy kinh doanh

1
Thông báo