Hội thảo Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thành công trên nền tảng thương mại điện tử

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 07:30
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 12:00
  • Địa điểm: Phòng B101, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link xem online: Không
  • Link đăng ký tham dự: Đang cập nhật

Hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số thành công trên nền tảng thương mại điện tử 

1. Cơ quan chỉ đạo  
- Bộ Công Thương
- Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Đơn vị tổ chức
- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
- Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN
- Báo Công Thương

3. Mục đích hội thảo
Với chủ đề "Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi thành công trên nền tảng thương mại điện tử" đi sâu vào chủ đề làm sao để chuyển đổi số thành công. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở các doanh nghiệp XNK mà phải diễn ra đồng thời ở nhiều cơ quan, tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan. Hội thảo này nhấn mạnh trong giai đoạn đầu của chuyển đổi số cần phải chú ý gì tới ba yếu tố cơ bản là nền tảng số, dữ liệu số và website tương thích với thiết bị di động.

4. Chi tiết hội thảo

Thời gian

Nội dung

7:30 – 8:30

Đăng ký đại biểu

8:30 – 8:35

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

8:35 – 8:45

Phát biểu khai mạc

8:45 – 9:00

Phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

9:00 – 9:15

Giải pháp chuyển đổi số giành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

9:15 – 9:30

Xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững thông qua đầu tư Công nghệ và Logistics.

9:30 – 9:45

Mở rộng kinh doanh toàn cầu cùng Amazon

9:45 –  10:05 

Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp có yếu tố sáng tạo Việt lên sàn Thương mại Điện tử, hỗ trợ mở rộng kênh phân phối mới và giải pháp hậu cần thúc đẩy kinh doanh Thương mại Điện tử.

10:05 – 10:15

Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất khẩu qua nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

10:15 – 10:25

Khai phá tiềm năng tăng trưởng của DNVVN thông qua số hóa

10:25 – 10:35

Ứng dụng QR Code trong thương mại điện tử Việt Nam

10:35 – 10:45

Thanh toán không dùng tiền mặt – Các giải pháp mới cùng ứng dụng thực tế.

10:45 – 11:30

Phiên Thảo luận: 
- Cơ hội cũng như thách thức, thuận lợi của việc thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.
- Cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương mại điện tử.
- Cơ hội để các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, cung cấp giải pháp thanh toán, giải pháp logistics, các mô hình mới của sàn thương mại điện tử với đặc thù tại Việt Nam. 

11:30 – 11:45

Ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp để đưa sản phẩm, dịch vụ lên nền tảng thương mại điện tử.

11:45 – 12:00

Kết thúc

Thông báo