Làng Công nghệ giáo dục: Hội thảo Nền văn hóa Đổi mới sáng tạo mở và Giáo dục Mở

Hội thảo "Nền văn hoá đổi mới sáng tạo mở & Giáo dục mở" 

1. Đơn vị tổ chức
Làng Công nghệ Giáo dục TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục tiêu
- Tầm nhìn chiến lược về xu hướng giáo dục của Việt Nam trong tương lai 
- Vai trò của Công nghệ giáo dục trong bức tranh giáo dục tương lai – toàn cảnh công nghệ giáo dục 
- Công nghệ giáo dục đưa Việt Nam vươn tầm thế giới 

3. Nội dung chương trình:

 

Thời gian

Nội dung

14:00 – 14:20

Kết nối, giới thiệu chung về mục tiêu của hội thảo

14:20 – 14:40

Tham luận 1: Bệ phóng cho tương lai Edtech: “Chính sách thúc đẩy ĐMST trong giáo dục”

14:40 – 15:00

Tham luận 2: “Toàn cảnh Edtech Việt Nam”

15:00 – 15:20

Tham luận 3: Xu hướng mô hình học trộn lẫn giữa trực tiếp và trực tuyến

15:20 – 15:40

Tham luận 4: Edtech Việt Nam vươn tầm thế giới

15:40 – 16:00

Tham Luận 5: Kinh nghiệm phát triển thị trường từ các edtech hang đầu nước Úc

16:00 – 17:00

Văn hóa ĐMST mở và Giáo dục Mở

 

Kết thúc

 

4. Chi tiết liên hệ:
Ms. Thúy Hằng
T: 094.351.6666
E: hanght.most@gmail.com, hanght@most.gov.vn
Thông tin chi tiết TECHFEST 2020 và các hoạt động của Làng Công nghệ giáo dục:
https://drive.google.com/drive/folders/1XQuoRqskzLPP-w72OrBLC-9c0nOJ8xlu?usp=sharing

Thông báo