Hội thảo Sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo

Hội thảo “Sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo”

1. Nội dung hội thảo: “Sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo”

2. Mục đích:
Nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo. Tư vấn tại chỗ cho doanh nghiệp về chính sách sở hữu trí tuệ, thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ…

3. Nội dung chương trình
- Báo cáo dẫn đề (khai mạc) của Lãnh đạo
- Tổng quan, vai trò của sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo
- Chính sách phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp – bài học kinh nghiệm
- Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp - bài học kinh nghiệm
- Thảo luận  
- Bàn tư vấn tại chỗ cho doanh nghiệp về chính sách sở hữu trí tuệ, thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ…


4. Chi tiết chương trình
 

Thời gian

Nội dung

08:00 – 08:30

Đăng ký

08:30 – 08:45

Khai mạc: Lãnh đạo Cục SHTT

08:45 – 09:15

Chủ đề 1:  Vai trò của sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

09:15 – 09:45

Chủ đề 2: Sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu, xác lập quyền, phát triển và thương mại hoá sản phẩm công nghệ

09:45 – 10:00

Nghỉ giải lao

10:00 – 11:15

Chủ đề 3 - 5: Các câu chuyện khởi nghiệp thành công từ sở hữu trí tuệ

Siêu vật liệu Graphene từ mỡ động vật (10:00 - 10:30)

Diễn giả: Ông Lê Minh Tuấn, CEO, Graphenel JSC.

 

Túi bảo quản thực phẩm từ màng sinh học (10:30 - 11:00)

Diễn giả: Ông Lê Đăng Khoa, Đồng sáng lập, GalaxyBiotech JSC.

 

Các sản phẩm dinh dưỡng từ màng gạo lứt (11:00 - 11:15)

Diễn giả: Bà Đặng Thị Kim Phúc, Giám đốc, Công ty cổ phần thực phẩm Điện Biên.

11:15 – 11:45

Thảo luận bàn tròn về sở hữu trí tuệ với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

11:45 – 12:00

Bế mạc

 

Thông báo