Hội thảo về Thông tin Sở hữu công nghiệp phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 01/12/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 01/12/2018 11:30
  • Địa điểm: Ariyana Convention Centre - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hội thảo về Thông tin Sở hữu công nghiệp phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

- Thời gian: 08h00 – 11h30 ngày 01/12/2018.

- Địa điểm: Phòng hội trường tầng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

- Quy mô: Dự kiến 80 người.

- Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

Diễn giả

08h00 – 08h40

Đăng ký đại biểu và khai mạc

 

08h40 – 09h00

Chủ đề 01: Thông tin Sở hữu công nghiệp với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

Đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

09h00 – 09h20

Chủ đề 02: Cơ sở dữ liệu thông tin Sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

Đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Đại diện MITEC

09h20 – 09h50

Giải lao

 

09h50 – 10h15

Chủ đề 03: Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu Sở hữu công nghiệp và sử dụng dịch vụ về Sở hữu công nghiệp

Đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Đại diện MITEC

10h15 – 11h15

Thảo luận về các nội dung đã trình bày; Trải nghiệm truy cập, sử dụng công cụ khai thác Cơ sở dữ liệu và các chức năng cung cấp dịch vụ về Sở hữu công nghiệp

Lãnh đạo Bộ

11h15 – 11h30

Bế mạc

Lãnh đạo Bộ

1
Thông báo