Hội thảo về Thông tin Sở hữu công nghiệp phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 01/12/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 01/12/2018 11:30
  • Địa điểm: Ariyana Convention Centre - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Sở hữu công nghiệp phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo là nhiệm vụ cần thiết cho khởi nghiệp sáng tạp quốc gia trong bối cảnh Việt Nam hội nhập hiện nay. "Hội thảo về Thông tin Sở hữu công nghiệp phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo " sẽ chia sẻ rõ ràng hơn, đưa đến cái nhìn sâu rộng hơn về vấn đề này.

- Thời gian: 08h00 – 11h30 ngày 01/12/2018.

- Địa điểm: Phòng hội trường tầng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

- Quy mô: Dự kiến 80 người.

- Chương trình chi tiết:

08h00 – 08h40:    Đăng ký đại biểu và khai mạc
08h40 – 09h00:    Chủ đề 01: Thông tin Sở hữu công nghiệp với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo
09h00 – 09h20:    Chủ đề 02: Cơ sở dữ liệu thông tin Sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo
09h20 – 09h50:    Giải lao
09h50 – 10h15:    Chủ đề 03: Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu Sở hữu công nghiệp và sử dụng dịch vụ về Sở hữu công nghiệp 
10h15 – 11h15:    Thảo luận về các nội dung đã trình bày; Trải nghiệm truy cập, sử dụng công cụ khai thác Cơ sở dữ liệu và các chức năng cung cấp dịch vụ về Sở hữu công nghiệp
11h15 – 11h30:    Bế mạc

- Diễn giả: 

Ông Nguyễn Hữu Cẩn - Viện phó VIPRI
Ông Tạ Quang Minh - Viện trưởng VIPRI

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và ông Bùi Tiến Quyết - VIPRI
Thứ trưởng Trần Văn Tùng

 

1
Thông báo