Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương và kiến nghị chính sách từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần

  • Ngày bắt đầu: 26/11/2018 00:00
  • Ngày kết thúc: 26/11/2018 00:00
  • Địa điểm: TP. Huế

Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương và kiến nghị chính sách từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần

- Thời gian: 26/11

- Địa điểm: Dự kiến 150 người tham dự với thành phần chính là các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần

- Chủ trì: Lãnh đạo cục PTTTDN

- Chủ trì tổ chức: Cục PTTTDN, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Phối hợp tổ chức: Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế.

1
Thông báo