Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương và kiến nghị chính sách từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 26/11/2018 00:00
  • Ngày kết thúc: 26/11/2018 00:00
  • Địa điểm: Quảng Nam

Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương và kiến nghị chính sách từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

- Thời gian: 26/11

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam

- Quy mô: Dự kiến 150 người tham dự với thành phần chính là các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần

1
Thông báo