Họp báo chuỗi sự kiện TECHFEST 2020

  • Ngày bắt đầu: 01/11/2020 00:00
  • Ngày kết thúc: 01/10/2020 00:00
  • Địa điểm:
  • Link xem online:
  • Link đăng ký tham dự:

Họp báo chuỗi sự kiện TECHFEST 2020 (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ + Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ + Văn phòng Đề án 844)

Thông báo