Kết nối đầu tư tại sự kiện

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 00:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 23:59
  • Địa điểm: Phòng 102, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: Đang cập nhật

Kết nối đầu tư tại sự kiện (Cục PTTTDN + KisStartup)

Thông báo