Kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc tế

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 17:00
  • Địa điểm:

 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc kết nối Việt Nam với thế giới là việc làm cần thiết. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam cũng cần học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm từ quốc tế; đồng thời hội nhập với quốc tế để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này. Sự kiện kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc tế được tổ chức ngày 30.11.2018  Ariyana Convention Centre nhằm tạo cầu nối tiếp xúc, tiếp cận giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những kiến thức từ quốc tế.

Kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc tế

- Thời gian: 13h00 - 17h00 ngày 30/11/2018

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

- Dự kiến: 500 người.

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

13h15 – 13h20

Ra mắt Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam (Vietnam Angel Network)

13h20 – 13h35

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam và Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Đông Nam Á

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam và Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Malaysia

13h35 – 13h45

Ra mắt Sáng kiến nền tảng đổi mới sáng tạo mở

13h45 – 14h15

Ra mắt Services Hub

14h15 – 14h45

Thảo luận về Chiến lược phát triển năng lượng sạch

14h45 – 15h00

Giới thiệu về hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ

15h00 – 15h30

Giải lao

15h30 – 17h30

Đoàn đại biểu của các quốc gia sẽ giới thiệu hệ sinh thái và thành phần hệ sinh thái của quốc gia mình

 

1
Thông báo