Khai Mạc TECHFEST VIETNAM 2019

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 19:00
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 22:00
  • Địa điểm:

Lễ khai mạc bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước định hướng cho sự phát triển của khởi nghiệp Việt Nam trong năm tới; các chủ thể tiêu biểu phát biểu về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam,...

 

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 1000 khách mời, bao gồm:

  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
  • Lãnh đạo các quốc gia quốc tế và trong khu vực,
  • Đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương;
  • Lãnh đạo các tỉnh, thành phố;
  • Đại diện một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
  • Đại diện các Viện, Trường, cơ sở ươm tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư khởi nghiệp
1
Thông báo