Lễ khai Mạc TECHFEST VIETNAM 2019

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 19:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 21:30
  • Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Hạ Long

Lễ khai mạc bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước định hướng cho sự phát triển của khởi nghiệp Việt Nam trong năm tới; các chủ thể tiêu biểu phát biểu về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam,...

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 1000 khách mời, bao gồm:

  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
  • Lãnh đạo các quốc gia quốc tế và trong khu vực,
  • Đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương;
  • Lãnh đạo các tỉnh, thành phố;
  • Đại diện một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
  • Đại diện các Viện, Trường, cơ sở ươm tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư khởi nghiệp;
  • Các cơ quan thống tấn báo chí trong nước và quốc tế.
1
Thông báo