Khai mạc Triển lãm Techfest 2019

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 15:00
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 16:00
  • Địa điểm: Cung Quy hoạch Quảng Ninh

- Nội dung triển lãm: các sản phẩm của các startup Việt nam và startup quốc tế nhằm giao lưu, trao đổi, giới thiệu sản phẩm và kết nối kinh doanh.

- Đối tượng tham gia: Các startup trong/ngoài nước có sản phẩm và công nghệ trưng bày; một số tập đoàn công nghệ Việt Nam và quốc tế.

- Quy mô: 250-300 gian hàng.

- Số lượng khách thăm quan: 5000 - 6000 lượt.

- Bố cục trưng bày:

+ Khu vực trung tâm: sân khấu thuyết trình tự do,

+ Khu vực xung quanh: gian hàng của các Tập đoàn công nghệ, các Làng công nghệ, Techfest các địa phương (Local Pavillon), làng quốc tế (International Pavillon), startup tác động xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức tham gia xây dựng hệ sinh thái.

+ Khu vực vòng ngoài: khu vực gặp gỡ đàm phán, xúc tiến đầu tư.

1
Thông báo