Khơi nguồn đầu tư cho doanh nghiệp Việt trong thời kỳ đổi mới + Chung kết và trao giải Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 29/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 29/11/2020 11:00
  • Địa điểm: Hội trường A2, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link xem online: Updating
  • Link đăng ký tham dự: Updating

Chung kết Cuộc thi (phối hợp với Shark Tank) sẽ có sự góp mặt của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế để lựa chọn ra top 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng nhất để nhận được hỗ trợ và nhận vốn đầu tư cũng như quán quân của Cuộc thi.

Thông báo