Khu Triển Lãm

  • Ngày bắt đầu: 03/12/2019 13:00
  • Ngày kết thúc: 03/12/2019 18:00
  • Địa điểm:

TECHFEST VIETNAM 2019 sẽ có sự tham gia của hơn 200 gian hàng doanh nghiệp, chia làm các khu vực theo chủ đề:

  • Khu đại diện các nước trên thế giới (country pavilion): Mỹ, Hàn, Singapore,Malaysia, Anh, Úc
  • Khu đại diện các quỹ đầu tư, mạng lưới các nhà đầu tư: Cyberagent,Vincapital,….Mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần Đông Nam Á (BANSEA), IAngel,…
  • Khu các startup phân theo: các lĩnh vực, vùng, startup từ các hiệp hội, startup từ các chương trình của Trung Ương Đoàn
  • Khu các tổ chức hỗ trợ: VSV, Sihub, DNES,…
1
Thông báo