Thành công và Thất bại của Khởi nghiệp Nông nghiệp 4.0

Mục tiêu: Chia sẻ kinh nghiệm của các startup khi triển khai sản phẩm trên thị trường.

Chi tiết chương trình:

14:30 - 15:30: Phần chia sẻ của các diễn giả

  • Mr. Zhafri Zainudin, Startup STIXFRESH INTERNATIONAL SDN BHD
  • Mr. Phạm Hữu Việt, Startup APPA
  • Th.s Lương Văn Hùng, Startup Farmshare 

15:30 - 15:50Tổng kết phiên 2

  • Moderator: Mr. Đàm Quang Thắng
  • Mr. Zhafri Zainudin
  • Mr. Phạm Hữu Việt
  • Th.s Lương Văn Hùng​​​​​​​
1
Thông báo