Kỷ yếu Song ngữ: Edtech Vietnam 2021

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia Techfest 2021, bên cạnh các góc nhìn toàn cảnh và đa chiều về Edtech Việt Nam, Làng Edtech cũng hướng tới xây dựng liên minh các doanh nghiệp để hỗ trợ, cùng nhau kiến tạo giá trị cốt lõi cho hệ sinh thái công nghệ giáo dục tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên cuốn Sách trắng về Edtech Việt Nam “ Edtech Vietnam 2021: Looking back and forward” sẽ được phát hành cùng với Bộ tiêu chí và Hội đồng cố vấn để đánh giá và xếp hạng các phân khúc chính trong thị trường công nghệ giáo dục Việt Nam.

Cuốn kỷ yếu sẽ được phát hành song ngữ Việt - Anh. Dự kiến bản E-book sẽ được công bố trong ngày 20/11/2021, bản giấy sẽ phát hành trong tháng 12 - đồng hành cùng các sự kiện chính của Làng Công nghệ Giáo dục. Cả hai phiên bản sẽ được phát hành rộng rãi đến các đơn vị trong nước và các đối tác đồng hành quốc tế.

Thông báo