Làng Công nghệ Du lịch & Ẩm thực: Hội thảo Tăng tốc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong du lịch và ẩm thực

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 12:45
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 12:45
  • Địa điểm: Phòng 201, tòa A2, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://cutt.ly/0g5JPAK

Hội thảo Tăng tốc phát triển hệ sinh thái khởi ngiệp sáng tạo trong du lịch và ẩm thực

1. Đơn vị tổ chức
Làng Công nghệ Du lịch & Ẩm thực TECHFEST VIETNAM 2020

2. Ý nghĩa hội thảo
Các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn toàn cảnh nhưng đồng thời có những góc nhìn riêng biệt trong doanh nghiệp mà mình đang hoạt động.

3. Mục tiêu
- Các doanh nghiệp hiểu hơn về thực trạng
- Biết về xu hướng phát triển của ngành du lịch và ẩm thực
- Áp dụng công nghệ như thế nào?

4. Chi tiết hội thảo

Thời gian

Nội dung

13:30 – 13:50

Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu về Làng công nghệ du lịch ẩm thực và báo cáo tổng quan về lĩnh vực của làng công nghệ du lịch ẩm thực và hướng đi hậu Covid-19

13:50 – 14:10

Báo cáo tham luận

Thời cơ và thách thức cho hướng đi mới của ngành du lịch - Du lịch gắn bó với sự phát triển sinh thái bền vững của địa phương. (Các doanh nghiệp du lịch nên tận dung công nghệ như thế nào để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp hậu Covid 19)

14:10 – 14:20

 

 

14:20 – 15:10

Showcase 

Dòng chảy thông tin và dữ liệu: Du lịch và ẩm thực cũng không đứng ngoài xu thế. (Tập trung vào những ứng dụng du lịch (thiên về công nghệ và dữ liệu là chính. Showcase này phù hợp với những công ty công nghệ đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng các ứng dụng cho ngành du lịch.

Tọa đàm

1. Những vấn đề hiện tại ngành du lịch đang gặp phải và định hướng giải quyết.

2. Nếu một doanh nghiệp mới bắt đầu đến việc ứng dụng công nghệ vào du lịch, những bộ phận nào của doanh nghiệp cần được quan tâm trước tiên? (I am getting more questions from Fanpage's audience)

 

 

15:10 – 15:30

Báo cáo tham luận

- Toàn cảnh F&B Technology Market Research Reports
- Top issues trong ngành F&B và khả năng tối ưu của công nghệ

15:30 – 15:40

Showcase
Startup về áp dụng công nghệ trong ẩm thực

15:40 – 16:30

Tọa đàm

16:30 – 17:00

Networking

 

Kết thúc

Thông báo