Làng Công nghệ Nông nghiệp: Hội thảo Agritech – Bứt phá tăng trưởng hậu Covid-19

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 13:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Phòng 103, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/s1wna3xejPNzvmnL9

Hội thảo Agritech – Bứt phá tăng trưởng hậu Covid-19

1. Đơn vị tổ chức
-  Làng Công nghệ Nông nghiệp TECHFEST VIETNAM 2020
- AUSAID

2. Mục tiêu hội thảo
- Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình – công nghệ thích ứng với thời ký covid/ hậu Covid-19;
- Kết nối, chia sẻ nguồn lực trong nước (tập đoàn/ doanh nghiệp lớn…) với agritech trong thời kỳ Covid-19;
- Kết nối các agritech Việt Nam với chương trình tăng tốc nông nghiệp – thực phẩm khu vực

3. Chi tiết chương trình

 

Thời gian

Nội dung

13:30 – 14:00

Đăng ký và đón tiếp đại biểu

14:00 – 14:05

Phát biểu khai mạc

14:05 – 14:30

Kinh nghiệm và mô hình kinh doanh thích ứng với Covid-19

14:30 – 14:45

Xu hướng đầu tư vào AgriTech

14:45 – 15:00

Giới thiệu chương trình tăng tốc Nông nghiệp - Ẩm thực

15:00 – 15:05

Đại diện các cơ quan quản lý/ chuyên nghành phát biểu

15:05 – 15:30

Nội dung chương trình tăng tốc agritech

15:30 – 16:30

Toạ đàm: Giải pháp cho agritech trong thơi kỳ Covid-19

16:45 – 17:00

Kết luận – Bế mạc

Thông báo