Làng Công nghệ Tài chính: Hội thảo Phát triển công nghệ tài chính Việt Nam trong mùa nhiễu động

Hội thảo Phát triển công nghệ tài chính Việt Nam trong mùa nhiễu động

1. Đơn vị tổ chức
Làng Công nghệ Tài chính TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục tiêu
- Cơ hội cập nhật kiến thức từ những chuyên gia hàng đầu với kinh nghiệm dẫn dắt những tổ chức hàng đầu và triển khai những dự án lớn trong lĩnh vực Fintech.
- Cơ hội tiếp cận với những thông tin quan trọng đến từ văn phòng chính phủ và những ban bộ ngành khác nhau trong lĩnh vực Fintech.


3. Chi tiết chương trình: 

Thời gian

Nội dung chương trình

13:00 – 13:05

Đăng kí đại biểu và khai mạc diễn đàn

13:05 – 13:20

Chiến lược phát triển làng Công nghệ Tài chính năm 2020 – 2021

13:20 – 14:00

Quy định và thách thức trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam

14:00 – 14:30

Tương lai công nghệ tài chính

14:30 – 15:20

Thúc đẩy sự phát triển Fintech – Trò chuyện mở với các nhà đầu tư và các công ty khởi nghiệp  

15:20 – 15:35

Blockchain 2030 

15:35 – 16:15

Tài chính phi tập trung 

16:15 – 16:30

Internet vạn vật  trong lĩnh vực tài chính

16:30 – 17:00

Green Fintech trở thành cơ hội mới khi nhân loại phải đấu tranh chống lại biến đổi khí hậu

Thông báo