Làng Công nghệ Tiên phong: Diễn đàn cấp cao Công nghệ Tiên phong

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 14:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 17:30
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 108, Toà nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: http://bit.ly/frontier2020

Chi tiết hội thảo

Thời gian Chủ đề
13:30 - 14:00 NHẬN KHÁCH & NETWORKING
14:00 - 14:20 DIỄN VĂN KHAI MẠC
14:00 - 14:10 Đi tìm định nghĩa đúng về Công nghệ tiên phong & Công nghệ nền tảng
14:10 - 14:20 Phát biểu khai mạc về Công nghệ tiên phong toàn cầu
14:20 - 15:20 PHẦN 1 - BỨC TRANH TOÀN CẦU 
14:20 - 14:35 Cách chính phủ Singapore đầu tư vào và thu về lợi ích từ nhóm công nghệ nền tảng
14:35 - 14:50 Một thế lực mới của thế giới & Cách các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 100 đầu tư vào công nghệ tiên phong
14:50 - 15:05 Trung Quốc - Thung lũng Silicon về phần cứng và Tương lai của công nghệ tiên phong
15:05 - 15:20 Áo - Ví dụ điển hình về một tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thông minh và Cách mạng công nghệ 4.0
15:20 - 15:40 20 PHÚT GIẢI LAO
15:40 - 16:40 PHẦN 2 - TIỀM NĂNG CỦA VIỆT NAM
15:40 - 15:55 Tổng quan về sự phát triển của startup Việt và tiềm năng của nhóm công nghệ nền tảng
15:55 - 16:10 Tổng quan về Robot & Tự động hóa cho Doanh nghiệp
16:10 - 16:25 Tổng quan về ứng dụng công nghệ chuỗi khối vào lĩnh vực Y tế và Giáo dục
16:25 - 16:40 Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) - Cặp song trùng của tương lai
16:40 - 17:20 PHẦN 3 - TOẠ ĐÀM 
16:40 - 17:20 Tọa đàm:  Công nghệ tiên phong tại Việt Nam - Tương lai hay Hiện tại?
17:20 - 17:25 DIỄN VĂN BẾ MẠC - CHỤP ẢNH LƯU NIỆM

 

Thông báo