Làng Địa phương: Định hướng phát triển Hệ thống Đổi mới sáng tạo địa phương - Phát huy nội lực địa phương vươn tầm quốc tế

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:30
  • Địa điểm: Phòng 109, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link xem online: Updating
  • Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/localvillage_workshop

Làng Địa phương: Định hướng phát triển Hệ thống Đổi mới sáng tạo địa phương - Phát huy nội lực địa phương vươn tầm quốc tế

1. Đơn vị tổ chức
Làng Địa phương TECHFEST VIETNAM 2020

2. Ý nghĩa tọa đàm
Tham luận và học tập các mô hình/giải pháp xây dựng có hiệu quả hệ thống đổi mới sáng tạo cấp địa phương

3. Mục tiêu tọa đàm
- Chia sẻ mô hình thực tế trong và ngoài nước trong việc xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và địa phương;
- Chia sẻ vấn đề từ các cá nhân/tổ chức chuyên trách khi xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và định hướng giải pháp.

4. Chi tiết


 

Thời gian

Nội dung

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu

 

8:30 – 8:45

Giới thiệu đại biểu, thành phần, tuyên bố lý do

8:45 – 9:15

Keynote 1 – Hệ thống Đổi mới sáng tạo cấp địa phương – Vai trò, bài học kinh nghiệm Quốc tế và ứng dụng tại Việt Nam

9:15 – 10:00

Keynote 2 – Nguyên tắc xây dựng hiệu quả “Hệ thống đổi mới sáng tạo cấp địa phương

10:00 – 10:15

Keynote 3 – Xây dựng và phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh

10:15 – 10:30

Keynote 4 – Tái định vị mô hình kinh doanh hậu Covid-19

 

10:30 – 11:15

Thảo luận & Hỏi đáp Liên kết giữa các nguồn lực doanh nghiệp - chính phủ - các viện/trường - cộng đồng địa phương phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia.

 

11:15 – 11:30

Bế mạc

 

Thông báo