Làng Đô thị thông minh: Hội thảo Thành phố Thông minh – Thủ đô Sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 08:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:00
  • Địa điểm: Phòng 110, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/dki-TPTMTDST

Hội thảo Thành phố Thông minh – Thủ đô Sáng tạo

1. Đơn vị tổ chức
Làng Đô thị thông minh TECHFEST VIETNAM 2020

2. Ý nghĩa hội thảo
Liên kết các chức năng trong thành phố để xây dựng thành phố thông minh

3. Mục tiêu hội thảo
Giúp cho khán giả hiểu được những yếu tố cần thiết để đóng góp và sự phát triển của một thành phố thông minh

4. Chi tiết chương trình

Thời gian

Nội dung

08:30 – 08:45

Khai mạc chương trình

08:45 – 08:55

Phát biểu của Thành đoàn Hà Nội

08:55 – 09:10

Tham luận của Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh

09:10 – 09:25

Tham luận của Doanh nghiệp IoT Lumi

09:25 – 09:40

Tham luận của Doanh nghiệp Chuyển đổi số Valius

09:40 – 09:55

Tham luận của UNDP Michael Croft

09:55 – 10:00

Lễ ký kết Thành đoàn Hà Nội – doanh nghiệp về việc tổ chức cuộc thi Thành phố thông minh

10:00 – 10:45

Tọa đàm Thủ đô Thông minh – Thành phố Sáng tạo

10:45 – 10:50

Networking

10:50 – 10:55

Bế mạc chương trình

Thông báo