Làng Sinh viên khởi nghiệp: Thúc đẩy vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Hội thảo Đổi mới sáng tạo cho thay đổi

1. Đơn vị tổ chức:

Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST 2020

2. Mục tiêu hội thảo:

Chính sách về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục Việt Nam

Thúc đẩy sự sáng tạo của sinh viên trong trường đại học – mô hình vườn ươm khởi nghiệp

Sáng tạo trong bức tranh giáo dục toàn cầu trong tương lai – Creative Education 

Thanh niên Việt Nam vươn tầm thế giới – Tinh thần “khởi nghiệp” cuộc đời vươn ra thế giới 

3. Chi tiết chương trình

 

Thời gian

Nội dung

8:30 – 9:00

Đón tiếp đại biểu

9:00 – 9:10

Khai mạc chương trình

9:10 – 9:20

Các định hướng chính sách hỗ trợ trường Đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Đại điện Bộ giáo dục và Đào tạo

9:20 – 9:30

Đánh giá thực trạng vai trò trường Đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Đại diện đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9:30 – 10:30

Tọa đàm: Tăng cường vai trò của trường Đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Đại diện: Làng Students Village

10:30 – 11:50

Mini Shark Tank

- Các chuyên gia đại diện NGO, Đại diện tổ chức TN thế giới- Ths.Jen Vuhuong; Đại diện doanh nghiệp; Đại diện nhà đầu tư Silicon Valley (Ông Aaron Stanton); Đại diện Schoolab (Ông Quentin).

11:50 – 12:00

Bế mạc

Thông báo