Làng Tác động Xã hội: Hội thảo quốc gia về chính sách giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội phục hồi, thích ứng trong Covid-19 và bứt phá sau Covid-19

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 09:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:30
  • Địa điểm: Phòng B103, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/Impactvillage_nationaldialouge

Hội thảo quốc gia về chính sách giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội phục hồi, thích ứng trong Covid và bứt phá sau Covid-19

1. Đơn vị tổ chức
Làng Tác động Xã hội TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục đích
- Đánh giá thực trạng tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam;
- Chia sẻ kết quả “Khảo sát khả năng phục hồi, thích ứng của doanh nhân trẻ và phát triển doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thời kỳ Covid-19” tại Việt Nam;
- Thảo luận những kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất chính sách giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội phục hồi và bứt phá;
- Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam;
- Vinh danh 3 doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động chiến thắng tại Cuộc thi Youth Co-Lab 2020.

3. Đối tượng tham gia
Các nhà làm chính sách, tổ chức quốc tế.

 

4. Chi tiết hội thảo

Thời gian

Nội dung chương trình

9:30 - 9:40

Phát biểu Khai mạc

9:40 – 9:55

Doanh nghiệp khởi nghiệp tác động/ hoặc Startup chia sẻ về khó khăn, thực tiễn doanh nghiệp trong giai đoạn Covid-19

9:55 – 10:10

Chia sẻ kết quả khảo sát về khả năng phục hồi, thích ứng của doanh nhân trẻ và phát triển doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thời kỳ Covid-19

10:10 – 11:10

Phiên thảo luận: Thực trạng, cách thức hỗ trợ doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thời kỳ covid-19 và đưa ra khuyến nghị về chính sách

11:10 – 11:20

Câu chuyện từ ELSA

11:20

Bế mạc chương trình

Thông báo