Làng Tác động Xã Hội: Hội nghị tạo dựng đòn bẩy liêm chính trong khởi nghiệp

Hội nghị tạo dựng đòn bẩy liêm chính trong khởi nghiệp

1. Đơn vị tổ chức
Làng Tác động Xã Hội TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục đích
- Chia sẻ thực tiễn về kinh doanh liêm chính cho doanh nhân trẻ
- Chia sẻ về Business Integrity Toolkit, Quick Review and Follow up activities in 2021

3. Chi tiết chương trình

Thời gian

Nội dung

14:00 – 14:10

Phát biểu Khai mạc

14:00 – 14:50

Trình bày tham luận

 

14:10 – 14:20

Tham luận 1 – Thúc đẩy KDLC cho doanh nghiệp khởi nghiệp / doanh nghiệp mới. Kinh nghiệm từ tổ chức hướng tới minh bạch (TT)

14:20 – 14:30

Tham luận 2 – Hệ thống văn bản pháp luật nhà nước VN với những điều khoản liên quan đến KDQC

14:30 – 14:40

Tham luận 3 – Thực tế về Kinh doanh liêm chính của các Doanh nghiệp Việt Nam

14:40 – 14:50

Tham luận 4

14:50 – 16:00

Panel Discussion

Keynote:

Chia sẻ Kinh nghiệm của  doanh nghiệp khởi nghiệp

Thực tế Kinh Doanh Liêm chính từ DN khởi nghiệp

Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh liêm chính

15:40 – 16:00

Q&A Session

16:00 – 17:00

Business Integrity Club Meeting
Networking and discussion on the plan of 2021

Thông báo