Làng Tác động Xã hội: Tọa đàm Vai trò của doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong bối cảnh mới: Góc nhìn về nhựa

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 15:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 18:00
  • Địa điểm: Phòng 301, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/Impactvillage_focusonplastic

Tọa đàm Vai trò của doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong bối cảnh mới: Góc nhìn về nhựa

1. Đơn vị tổ chức
Làng Tác động Xã hội TECHFEST VIETNAM 2020


2. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và cơ hội trong việc khởi nghiệp về môi trường (người khởi nghiệp, các stakeholders)
- Kết nối/ tạo cộng đồng liên quan đến khởi nghiệp môi trường


3. Đối tượng tham gia
- Các dự án CSIE, UNDP, WWF đang hỗ trợ;
- Chuyên gia, dự án, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường;
- Đại diện nhà nước (quốc gia, địa phương);
- Cá nhân, tổ chức khác trong Techfest có quan tâm (sinh viên, startup trong lĩnh vực khác nhưng muốn tham gia vào vấn đề môi trường, nhà đầu tư impact nói chung nhưng muốn hiểu thêm về đầu tư startup trong lĩnh vực môi trường)


4. Chi tiết chương trình

Thời gian

Nội dung

15:30 – 16:00

 

Đón tiếp đại biểu

16:00 – 16:15

 

Khai mạc chương trình

16:15 – 16:25

 

Thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và sáng kiến kinh doanh tạo tác động vì một đại dương không rác thải nhựa
 

16:25 – 16:30

 

Hành trình Xanh cộng hưởng: Mô hình và Kinh nghiệm thực tiễn
 

16:30 – 17:30

 

 

Toạ đàm:
Khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường - Cơ hội và thách thức

 

17:30 – 18:00

 

Networking

Thông báo