Lễ Bế mạc TECHFEST VIETNAM 2020

  • Ngày bắt đầu: 29/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 29/11/2020 11:00
  • Địa điểm: Hội trường A2, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link xem online: Updating
  • Link đăng ký tham dự: Updating

Lễ Bế mạc TECHFEST VIETNAM 2020 sẽ diễn ra tại Hội trường A2, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Thông báo