Lễ Khai mạc TECHFEST Việt Nam 2020

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 20:00
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 21:00
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Chủ đề: Thích Ứng - Chuyển Đổi - Bứt Phá 

Thông báo