Lễ Khai mạc TECHFEST VIETNAM 2020 + Diễn đàn đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 14:00
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 18:00
  • Địa điểm: Hội trường khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Link xem online: Updating
  • Link đăng ký tham dự: Updating

Lễ khai mạc TECHFEST VIETNAM 2020
1. Đơn vị tổ chức: VP Cục, PKN, TTKN, VP844, đơn vị sự kiện
2. Chủ đề: Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt phá

 

Diễn đàn đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Đơn vị tổ chức: Trung ương Đoàn TNCS HCM; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Thành phần tham dự: Đại biểu khách mời


 

Thông báo