Chương trình Dấu ấn TECHFEST – WHISE 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH

DẤU ẤN TECHFEST – WHISE 2021

 

Thời gian: 14h00-16h30, ngày 14 tháng 12 năm 2021

 

Hình thức: Trực tuyến trên fanpage Techfest Vietnam và website VnExpress

 

Xem trực tiếp bằng tiếng Anh: https://www.facebook.com/vanphongdean844/videos/598525727895398

Xem trực tiếp bằng tiếng Việt: https://www.facebook.com/techfestvietnam/videos/595767451705739

Thời gian

 

Nội dung Chương trình

 

13h30

 

Đón tiếp đại biểu

 

14h00

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

14h10

 

Phát biểu khai mạc:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ       

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

 

14h25

 

Phóng sự tổng kết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Techfest, Whise, Surf năm 2021

 

14h30

 

Diễn đàn đối thoại cấp cao, chủ đề “Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở”.

- Tham gia thảo luận: (i) Đại diện một số bộ, ngành, địa phương; (ii) đại diện cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong nước, quốc tế.

- Nội dung tọa đàm: (i) Phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo mở và nền tảng đổi mới sáng tạo mở, sáng kiến của một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam; (ii) Chính sách mở đường cho Tech-startup trong bối cảnh bình thường mới; sáng kiến của một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam.

 

15h40

 

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

 

16h00

 

Lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn

 

16h20

 

Nghi thức Dấu ấn Techfest – Whise 2021

 

16h30

 

Bế mạc chương trình

 

 

Thông báo