Mentor Talk 6: Martech Bất Động Sản - Xu hướng và Dự báo 2022

Sự “nóng” lên của ngành Bất động sản (BĐS) hiện nay đã tác động trực tiếp đến chính hoạt động truyền thông trong lĩnh vực này, tạo ra một quá trình “lột xác” chưa từng có.

Nếu như trước kia, ngồi ở nhà mà xem hay “chạm” vào sản phẩm ở một dự án bất động sản chưa xây rất khó, chỉ có thể làm brochure gửi trực tiếp khách hàng hoặc tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm. Hoạt động truyền thông BĐS thường tập trung chủ yếu trên các kênh truyền thống như báo in, truyền hình hay qua tờ rơi, tờ phướn, billboard,… 

Tuy nhiên, với việc phát triển và thâm nhập sâu hơn của internet và công nghệ số vào hoạt động marketing, truyền thông marketing bất động sản bắt đầu thay đổi.  

MarTech là tập hợp các giải pháp, nền tảng công nghệ để xây dựng các chiến lược Marketing & Sale dự án của Doanh nghiệp hiệu quả. Áp dụng triệt để MultiChannel, Omnichannel: Website, Facebook, Google, Youtube, Networking Banner, Platform DSP, Wifi Marketing, Mobile Marketing… để truyền thông quảng bá hình ảnh sản phẩm Doanh nghiệp. Cùng với đó là hàng loạt các công cụ hoạt động song song phối hợp thực hiện mục tiêu chiến dịch Marketing & Sale đề ra một cách hiệu quả nhất (Marketing Technology chính là sự hợp nhất giữa công nghệ với các hoạt động Marketing)

Thông báo