Startup Pitching

CHƯƠNG TRÌNH PITCHING

Thời gian

Nội dung

Bên lề

14.00 – 14.05

Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, startups, giám khảo

Triển lãm online 

14.05 – 16.00

10 Startup Pitching

(Mỗi startup có 05 phút trình bày, 10 phút hỏi đáp, 05 phút cho giám khảo chấm điểm)

16.00 – 16.45

Matching giữa các nhà đầu tư và Startup tham gia pitching

15 phút/cuộc matching, nhà đầu tư đăng ký gặp Startup trước

16.45 - 17.00

Trao giải Startup

17.00

Kết thúc

 

 

Thông báo