Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quốc tế

TECHFEST QUỐC TẾ

Sự kiện hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tại Quốc tế do Bộ Khoa học & Công nghệ cùng phối hợp với các tổ chức chính trị -  xã hội trong và ngoài nước, 
mở ra cánh cửa cơ hội tiềm năng để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với quốc tế.

Đăng ký

BỨT PHÁ VỚI QUY MÔ TOÀN CẦU

TECHFEST VIETNAM 2019 ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

TECHFEST Việt Nam tại Hoa Kỳ

13.09.2019

TECHFEST Việt Nam tại Hàn Quốc

08.11.2019

TECHFEST Việt Nam tại Singapore

11.11.2019