Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quốc tế

TECHFEST QUỐC TẾ

05

Ngày

07

Giờ

56

Phút

27

Giây

Sự kiện hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tại Quốc tế do Bộ Khoa học & Công nghệ cùng phối hợp với các tổ chức chính trị -  xã hội trong và ngoài nước, 
mở ra cánh cửa cơ hội tiềm năng để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với quốc tế.

Đăng ký

BỨT PHÁ VỚI QUY MÔ TOÀN CẦU

TECHFEST VIETNAM 2019 ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

TECHFEST Hoa Kỳ

DIỄN RA TỪ 07 - 13/09/19
Hạn cuối đăng ký 12/08/19!

TECHFEST Hàn Quốc

DIỄN RA TỪ 01 - 06/11/19
Hạn cuối đăng ký 12/08/19!