TECHFEST Hoa Kỳ

  • Ngày bắt đầu: 07/09/2019 14:00
  • Ngày kết thúc: 14/09/2019 19:00
  • Địa điểm: San Francisco, Hoa Kỳ

Sự kiện hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ Khoa học & Công nghệ cùng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam và Hoa Kỳ, mở ra cánh cửa cơ hội tiềm năng để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với quốc tế.

Mục Thời gian Hoạt động
Check - in 14:45 – 15:00 Đón tiếp đại biểu
Khai mạc 15:00 – 15:10 Giới thiệu về mục tiêu, ý nghĩa và Phát biểu khai mạc Techfest Vietnam in US 2019
15:10 – 15:20

Phát biểu về vai trò của kết nối và thu hút chuyên gia, tri thức hỗ trợ KNST Việt Nam
trong việc kết nối với tri thức, kiều bào người Việt tại Silicon Valley

Toạ đàm 15:30 – 16:15

Chủ đề: Kết nối hệ sinh thái Silicon Valley – Vietnam

       Diễn giả:

  • Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ
  • Đại diện Tổng Lãnh sự Quán
  • Đại diện quỹ đầu tư Việt Nam, Hoa Kỳ
  • Đại diện startup Việt Nam, doanh nghiệp Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam
Pitching 16:15 - 18:00

Các nhóm startup trình bày về ý tưởng nội dung hoạt động của mình trước các VC,
nhà đầu tư nước ngoài.

Kết nối Các startup Việt Nam trao đổi và kết nối với các nhà đầu tư có quan tâm.
Ăn tối 18:00-20:00 Tiệc tối giao lưu giữa các đại biểu

 

1
Thông báo