TECHFEST Hoa Kỳ

  • Ngày bắt đầu: 07/09/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 13/09/2019 17:00
  • Địa điểm: San Francisco, Hoa Kỳ

Sự kiện hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ Khoa học & Công nghệ cùng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam và Hoa Kỳ, mở ra cánh cửa cơ hội tiềm năng để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với quốc tế.

1
Thông báo