Techfest Việt Nam 2020 (Dự kiến)

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 08:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (Dự kiến)
• Khai mạc Techfest Việt Nam
• Cuộc thi (Demo day)
• Hackathon (Open Innovation)
• Trưng bày booth
• Các chuỗi hội thảo chuyên ngành
• Bế mạc
1
Thông báo